Wie denkt dat erotische blaadjes, afbeeldingen, seksspeeltjes en filmpjes van pornografisch materiaal op bijvoorbeeld het internet iets is van de laatste paar decennia of ontstaan in de tijd dat het bekende blad Playboy groot is geworden, komt bedrogen uit. Al reeds in de hoogtijdagen van de Grieken en Romeinen komt men op kunstobjecten als afbeeldingen, beeldhouwwerken, schrift en andere kunstvoorwerpen voorbeelden tegen van erotiek en een grote diversiteit aan verwijzingen met een duidelijk seksueel karakter.

Grieken en Romeinen

Gelukkig is er veel bewaard gebleven uit die tijd en daarom zijn wij te weten gekomen dat er in deze afbeeldingen een hele andere betekenis dient te worden gezocht dan het uitbeelden van pornografisch materiaal met als doel het opwekken van seksuele gevoelens. Zo wordt het afbeelden van genitaliën destijds namelijk gezien als een teken van vruchtbaarheid en seks werd door vele beschavingen gezien als onderdeel van de religie. Zo vind men bij elke beschaving sinds de oudheid verwijzingen met een seksueel karakter op beeldhouwwerk, schilderijen, geschriften en in de muziek. Ook de spirituele religies uit voornamelijk Azië gebruikte seksuele en sensuele verwijzingen binnen de leer van het geloof. De Romeinen en Grieken versierde hun kunst veelal met seksuele getinte decoraties, hetgeen geheel was geïntegreerd binnen de leer van hun geloof. Binnen het Romeinse rijk werden versieringen van seksuele aard als zeer smaakvol beschouwd. Je dient deze afbeeldingen dan ook niet te zien als momenten van lust maar afbeeldingen uit het dagelijks leven. Het is ook reeds uit die tijd dat juist door deze afbeeldingen wij te weten zijn gekomen dat homoseksualiteit algemeen geaccepteerd was gezien de legio afbeeldingen van mannen en vrouwen die seksuele handelingen bij elkaar verrichten.

De preutse Middeleeuwen

Tijdens de Middeleeuwen worden deze afbeeldingen steeds minder geaccepteerd en proberen vooral de geestelijken zich in te zetten om ongepaste afbeeldingen te weren met als gevolg dat het naakt in de kunst haast geheel verdween. Tijdens de Renaissance, het tijdperk dat begon na de Middeleeuwen, won naakt en erotische afbeeldingen echter weer in populariteit en begon het weer een belangrijk onderdeel uit te maken in beeldhouwwerk, de schilderkunst en de grafische kunst. De geestelijken deden echter nog verwoede pogingen om deze onzedelijke afbeeldingen zoveel mogelijk te weren. Een van de beroemdste voorbeelden hiervan is het afgebeelde naakt dat door Michelangelo in de Sixtijnse kapel op last van de geestelijken diende over te schilderen. In de 16e tot de 19e eeuw begon men zich in geheel Europa steeds meer toe te leggen op pornografisch blaadjes en afbeeldingen en werden deze steeds minder in de kunst of op religieuze afbeeldingen gebruikt. Het was pas halverwege de 19e eeuw, tijdens de Victoriaanse tijd, dat men andere opvattingen kreeg over deze afbeeldingen. In Engeland ontstonden de eerste wetten die het afbeelden van seksueel en pornografisch materiaal begon te reguleren. Was in de eeuwen voorafgaand hieraan vooral Frankrijk het gebied geweest waar de productie van seksueel en pornografisch materiaal vandaan kwam, in de preutse Victoriaanse tijd bloeide opmerkelijk genoeg de seksindustrie in Engeland op.

De hedendaagse opvattingen

Vandaag de dag loopt de pornografische industrie voorop wanneer er zich technologische ontwikkelingen voordoen. De toepassingen doormiddel van beeld en geluid en de verspreiding via internet zorgt voor welhaast oneindige mogelijkheden. Echter, anders dan in het verleden wordt er onderscheid gemaakt tussen pornografie en kunst, daar waar dat voorheen hand in hand ging. Al snel beschouwd men het naakt in de kunst als smaakvol en elke vorm van pornografie als het tegenover gestelde. Hoewel het toekennen van deze criteria voor elk persoon verschillend zal zijn blijft het opmerkelijk dat er in de loop der eeuwen zo een verandering is opgetreden in de gedachtegang van onze maatschappij. De geschiedenis heeft ons echter geleert dat niets lange tijd hetzelfde blijft en misschien dat ergens in de nabije toekomst het weer heel gewoon wordt om, net als in de Romeinse tijd, de straten te versieren met afbeeldingen van geslachtsdelen en het bedrijven van de liefde door personen van allerlei pluimage.